Mänskligheten står idag inför ett paradigmskifte, lika stort som dagen Henry Ford började producera bilar för massorna vid löpande bandet i Detroit. Energi och Mobilitet går samman till ett. Vi kommer att se en övergång från köp av bil (produkt) till användande av mobilitet (tjänst). Bilindustrin, energibolagen, finansvärlden och försäkringsbolagen söker nya affärsmodeller för att möta denna nya utmaning.

Kostnaden för produktion av batterier sjunker för varje dag som går, medan fossila bränslen blir dyrare och dyrare att utvinna.
De flesta länder världen runt har tagit aktiva beslut för att avveckla beroendet av fossila bränslen, och med Norge i spetsen närmar vi oss med stormsteg “the tipping point” – dagen när det säljs fler elfordon än fossildrivna. Med bas i Norden når vi kunder och samarbetspartners över hela världen.

Vi baserar våra tjänster på den senaste tekniken och sömlös integration mellan appar, webb, betalningslösningar och infrastruktur.
Vårt huvudfokus är alltid användbarhet, transparens, tillgänglighet, lönsamhet, hållbarhet och säkerhet.

Greencharge’s The Hub levererar plattformen för att skapa en “shared wallet” ekonomi för alla intressenter på EV-mobilitetsmarknaden.
Det ger ökad synlighet och tillgänglighet till befintlig infrastruktur och bättre täckning för alla tjänsteleverantörer.

The Hub säkerställer de interoperabla (roaming) transaktioner som krävs för att marknaden ska kunna erbjuda tillgänglighet, samlade erbjudanden och mervärdestjänster för att möta varje användares unika behov.

CPO (ChargePointOperator) får förbättrad användning av utrustning.
EVSP (EV-ServiceProvider) får ökad kundnytta.
Nya typer av intressenter kan ingå i detta ekosystem, till exempel bilproducenter, hyres- och fleettjänster, sport, köpcentra etc.
Greencharges affärsmodell Hub är anpassningsbar för att möta olika marknadens behov inom juridiska, skattemässiga, säkerhetsmässiga och tekniska aspekter. Konstruktionen är utformad för att integrera nya protokoll och fungera som översättare och utbyta motor mellan nya och befintliga marknader.

Konsortium

Byggt med GC-EX som ett konsortium öppet för alla partners att medverka/investera. Konsortiumet kommer att släppas ut till partners med 10% var 6 månad. Kapitlet går till betalning av IP samt OPEX och nyutveckling.

Press releases

Press release: GreenCharge Infra and Hubject, have decided to team up as partners to continue striving towards a smooth, agile, and client-oriented EV-mobility market…
Ladda ner pdf

Press release: Elbil Sverige och GreenCharge Infra, två ledande aktörer inom
elektromobilitet, samarbetar nu för att möjliggöra ett nordiskt roamingnätverk som skall vara
öppet för alla parter…

Ladda ner pdf

Vi Laddar Sverige™ är först ut på marknaden.

Elbil Sverige, erbjuder nu intresseanmälan för laddkort & app klicka på länken och anmäl ditt intresse till ett öppet inkluderande laddkort för alla.
https://elbilsverige.telme.se/

Kontakter Greencharge Infra AB /GC-EX

GreenCharge Infra AB | BOX 137 | 371 22 Karlskrona

Per-Henric Fridolfsson, CEO
ph@greencharge.io
+46 455 300400

Christian Fjordskär, INVESTOR RELATION
cfj@greenchaarge.io
+46 703 250 268

Bengt-Åke Claesson, BUSINESS LEAD
bcl@greencharge.io
+46 708 516 303